İNSAN KAYNAKLARI

Çalışanlarımızın güvenliğini, bedensel ve ruhsal sağlığını en üst seviyede tutmak ve bunun için, uygun çalışma ortamının sağlanması ve idame edilmesi en temel politikamızdır. Çalışanlarımızın, firmamızın “Müşteri memnuniyeti”, ”verimlilik” gibi stratejik hedeflerine ulaşmasını amaçlayan, yetkin ve sonuç odaklı insan kaynağının işe alınmasını sağlayarak katkı ve değer yaratan görevlerde değerlendirmek. Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek, eğitim programları hazırlamak ve uygulamak. Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı şeffaf ve açık bir yönetim politikası ile olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmek. Kurum kültürü içinde yetişen ve kariyerlerinde uzmanlaşan çalışanlarımızı, yöneticilik kadroları için hazırlayarak kurum kültürümüzü pekiştirmek.